Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก

หมวดสินค้าทั้งหมด

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก  ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก  แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก

สินค้าฮอทฮิต

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางร้าน

 

 

แจ้งรายชื่อ สั่งสินค้า Lot.56

กำหนดการ ปิดรอบวันที่ 1 มีนาคม เวลา 24.00 น
ส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้าวันที่  20 มีนาคม 2558
ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อโปรดแจ้งด้วยนะครับ ~

อับเดทรายชื่อ 2 ทุ่ม ทุกวันครับ

ลำดับที่ เลขที่ใบเสร็จ ชื่อ - นามสกุล สถานะ หมายเหตุ
         
64 SP1088193 เฌอวดี   ตั้งจิตธาดา ชำระเงินแล้ว 720
63 SP1088172 นางสาวแววดาว   อุ่นจันทร์ ชำระเงินแล้ว 1310
62 SP1087881 ฑาริการ์   ตาสีมูล รอชำระเงิน 710
61 SP1087201 สุภิดา   เล่งสีสัน รอชำระเงิน 1260
60 SP1086813 ศิริลักษณ์   อรุณศิริ รอชำระเงิน 1070
59 SP1086786 กุลภัสสรณ์   เหล็กเพ็ชร์ ชำระเงินแล้ว 870
58 SP1086765 นงนภัส   แก้วเกตุ ชำระเงินแล้ว 710
57 SP1086728 กาญจนา   สำราญชื่น ชำระเงินแล้ว 630
56 SP1086596 สุจืตรา สุวรรรณโภคิน ชำระเงินแล้ว 770
55 SP1086588 อัญชลี   วิศาลธรรมกร รอชำระเงิน 650
54 SP1086101 บุษบา​   หนองบัว​ รอชำระเงิน 1570
53 SP1085884 วรธิมา   เสาวรัตน์ รอชำระเงิน 1210
52 SP1085856 สุริวิภา เมฆดำ รอชำระเงิน 720
51 SP1085216  Anticha   Klongsanan รอชำระเงิน 870
50 SP1085211 อรทัย   จันทร์เพ็ง ชำระเงินแล้ว 710
49 SP1085112 ปณิตา   ศรีขำ รอชำระเงิน 1070
48 SP1084458 บุษบงค์   สาสอน รอชำระเงิน 1100
47 SP1084293 ดารารัตน์   บุญเกิด รอชำระเงิน 990
46 SP1084039 นางนพวรรณ   พันธุ์พฤกษ์ รอชำระเงิน 730
45 SP1083736 ลัดดาวรรณ   เพ็งจันทร์ รอชำระเงิน 720
44 SP1083655 ทิวาวรรณ   ตุลย์วณิชโรจน์ รอชำระเงิน 1370
43 SP1083570 อัฉราพร   ชาวชายโขง ชำระเงินแล้ว 1560
42 SP1083223 เบญญาภาภัค   ดอกประทุม รอชำระเงิน 810
41 SP1083149 นันทนา   พาฬอนุรักษ์ รอชำระเงิน 680
40 SP1082810 นางศิริมา   ฉัตรสุวรรณ ชำระเงินแล้ว 1560
39 SP1082731 กัลยา   สมบูรณ์ดี รอชำระเงิน 1160
38 SP1082307 ณัฐกานต์   ตั้งจตุพร ชำระเงินแล้ว 650
37 SP1082292 ศนิดา   มีเพียร รอชำระเงิน 870
36 SP1081944 ชิษณุพัทธ์   ภูงาม รอชำระเงิน 970
35 SP1081905 ธัญกมล   ครามสูงเนิน รอชำระเงิน 1010
34 SP1081869 อรนุช   เสียงดัง รอชำระเงิน 970
33 SP1081755 อมราวรรณ   นิลกำแหง ชำระเงินแล้ว 1270
32 SP1081751 นส วิชุรฎา.   ศรีคุณ ชำระเงินแล้ว 610
31 SP1081380 สุมาลินี   ไชยศรีสุข รอชำระเงิน 620
30 SP1081137 นางศศิธร   ฮวดคูณประเสริฐ ชำระเงินแล้ว 1990
29 SP1081095 ภัทรานิษฐ์   ภัทร์พรวัชรสิน รอชำระเงิน 730
28 SP1081003 เกษแก้ว   ปรีชามานพวงศ์ ชำระเงินแล้ว 610
27 SP1080955 Yanisa   Subbaleak ชำระเงินแล้ว 2770
26 SP1080891 ภัทรานิษฐ์   ภัทร์พรวัชรสิน รอชำระเงิน 650
25 SP1080742 ฉัตรมณี   ธนาศิลป์เกษม รอชำระเงิน 1160
24 SP1080530 ชนิญาดา   จิตรภิรมย์ศรี รอชำระเงิน 650
23 SP1080400 กันต์ชพร   อุ่นหล้า ชำระเงินแล้ว 1110
22 SP1080357 สุภาพร   วัฒนา รอชำระเงิน 710
21 SP1080329 นิสสัย   SP1072465 ชำระเงินแล้ว 1320+1140
20 SP1080276 สุพร   ศรีวุฒิพงศ์ รอชำระเงิน 1260
19 SP1079857 วณิชญา   บำรุงกิจ ชำระเงินแล้ว 2100
18 SP1079681 เกศราภรณ์   ประสารวุฒิ ชำระเงินแล้ว 720
17 SP1079603 วีรดา   จอมแก้ว รอชำระเงิน 1020
16 SP1079550 ทราภรณ์   ธรรมชนะภัย รอชำระเงิน 990
15 SP1079463 กาญจนา   จันทร์บุตร รอชำระเงิน 770
14 SP1079292 นภารัตน์    วงศ์นาม รอชำระเงิน 1170
13 SP1079255 พรพิมพ์   พิมลพรพัฒนะ ชำระเงินแล้ว 1170
12 SP1079159 สายรุ้ง   ทองชมภูนุช รอชำระเงิน 980
11 SP1078916 มนัสชนก   เสนจันทร์ฒิไชย ชำระเงินแล้ว 650
10 SP1078840 ปาริชาติ   เทพแก้ว รอชำระเงิน 800
9 SP1078835 นิด   สายคำ รอชำระเงิน 550
8 SP1078834 สุกัญญา   หนชัย ชำระเงินแล้ว 1140
7 SP1078685 จตุพร   มีจิตร ชำระเงินแล้ว 870
6 SP1078632 อนัญญา   แก้วนิล รอชำระเงิน 1300
5 SP1078539 ปาริชาติ   เทพแก้ว รอชำระเงิน 800
4 SP1078502 นิษา   ปรักมาศ รอชำระเงิน 870
3 SP1078270 นางสาวบัณฑิตา   วินิชชากร รอชำระเงิน 1170
2 SP1076875 สาวิตรี   ดิสถาฤทธิ์ นพคุณ รอชำระเงิน 650
1 SP1076640 เพ็ญณี   นาคเสน รอชำระเงิน 650
0 SP1076017 กาญจนา   แสนสุข ชำระเงินแล้ว 730

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด

เว็บบอร์ดล่าสุด

  ชื่อหัวเรื่อง ผู้เขียน ดู / ตอบ ตอบล่าสุด
ปักหมด ประกาศจากร้านค้าเรื่อง : การสั่งซื้อสินค้า บิ๊ก Shoessy
(เจ้าของร้าน)
162 / 0 2015-01-12 19:25:52
ปักหมด ประกาศจากร้านค้าเรื่อง : การใช้เว็ปบอร์ดครับ บิ๊ก Shoessy
(เจ้าของร้าน)
83 / 0 2015-01-12 19:22:31
กระทู้ เล่นง่าย ได้เงิน เพียงแค่คลิก Ggy888
24 / 0 2015-02-12 09:51:38
กระทู้ แจ้งโอนเงิน SP1075682 ภรภัทร์ ครุฑพงษ์
34 / 0 2015-01-29 17:26:29
กระทู้ ยังไม่ขึ้นชื่อค่ะ นันท์ณภัส สารมาศ
45 / 0 2015-01-11 20:05:29
กระทู้ โอนเงิน เเละเเจ้งชื่อที่อย่ไปเเล้วเเต่ยังไม่มีชื่อขึ้นบิร์ดค่ะ วันนา ฐานวิเศษ
43 / 0 2015-01-11 18:49:31
กระทู้ สอบถาม รหัสใบสั่งซื้อ : SP1062668 ืnan
(สมาชิก)
71 / 0 2015-01-06 14:27:46
กระทู้ สอบถาม ปรรฐมาศ์
79 / 0 2015-01-04 16:48:41
กระทู้ สอบถามสินค้า lot.48 ค่ะ วิภาวรรณ
95 / 0 2014-12-24 10:01:14
กระทู้ แจ้งโอนเงิน SP1058409 ณัฐวัฒน์ ผลพิสิษฐ์
61 / 0 2014-12-23 22:41:53
กระทู้ แจ้งโอนเงินค่ะ วิภาวี
55 / 0 2014-12-20 22:04:27
กระทู้ ยกเลิกใบสั่งซื้อ อังคณา นิติรักษ์
88 / 0 2014-12-15 12:30:42
<< แสดงเว็บบอร์ดทั้งหมด >>

 

รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก