Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก

หมวดสินค้าทั้งหมด

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก  ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก  แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก

สินค้าฮอทฮิต

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางร้าน

     สินค้ามาใหม่พร้อมส่ง     

 

[Leggings winter] กันหิมะ กันหนาวได้ถึงอุณหถูมิ

ติดลบ ใส่อุ่นมากค่ะ ด้านในบุขนเฟอร์หนา

ผ้ากำมะหยี่เนื้อหนา แม่ค้าเคยใส่ไปฮาร์บินมาก่อน

คู่นี้เอาอยู่มากๆ ทั้งแบบธรรมดาและแบบกระโปรง

##############################################

 

 

 

 

แจ้งรายชื่อ Lot.84

กำหนดการ ปิดรอบ วันที่ 15 มกราคม  เวลา 24.00 น
ส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้าวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2559
~ ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อโปรดแจ้งด้วยนะครับ ~

อับเดทรายชื่อ 2 ทุ่ม ทุกวันครับ

ลำดับที่ เลขที่ใบเสร็จ ชื่อ - นามสกุล สถานะ หมายเหตุ
86 SP1208983 WIYADA   SAJERMANN ส่ง 5 ก.พ. 600
85 SP1208982 นิรวิทย์   พลลาภ ส่ง 5 ก.พ. 1300
84 SP1208980 ธันยนันท์   โชติวิทยา ส่ง 5 ก.พ. 870
83 SP1208333 วรวรรณ   คลังบุญครอง ส่ง 5 ก.พ. 1050
82 SP1208320 ผ่องอำไพ   ทรีพย์อร่าม ส่ง 5 ก.พ. 1100
81 SP1208001 ศุภชัย   วงษ์สาคร ส่ง 5 ก.พ. 3560
80 SP1205410 รุ่งทิวา   เทิดสิทธิกุล ส่ง 5 ก.พ. 970
79 SP1203313 พัชรินทร์   สิทธิโชค ส่ง 5 ก.พ. 980
78 SP1207724 พัทธนันท์   วรรลยางกูร ส่ง 5 ก.พ. 1600
77 SP1207695 Tommy   Summer ส่ง 5 ก.พ. 2670
76 SP1207497 พรรณี   ปิยนราวิชญ์ ส่ง 5 ก.พ. 1870
75 SP1207429 เบญจวรรณ์   โตสุขเจริญ ส่ง 5 ก.พ. 1000
74 SP1206706 พัณนิดา   จึงรุ่งอรุโณทัย ส่ง 5 ก.พ. 2870
73 SP1206598 ตันหยง   ยูโซะ รอชำระเงิน 1260
72 SP1206308 พัณนิดา   จึงรุ่งอรุโณทัย รอชำระเงิน 1470
71 SP1206272 จันทร์ฉาย   ก่อทอง รอชำระเงิน 2050
70 SP1206223 พรรณี   ปิยนราวิชญ์ รอชำระเงิน 2560
69 SP1205727 กนกรัตน์   สำอางกาย รอชำระเงิน 1180
68 SP1205618 นนท์รภัส   ธนาพรชัยพงษ์ ส่ง 5 ก.พ. 2450
67 SP1205520 ฉวีวรรณ   เพ็ชรพราว ส่ง25 ม.ค. 870
66 SP1205410 รุ่งทิวา   เทิดสิทธิกุล รอชำระเงิน 970
65 SP1205182 ศิรประภา   เล็กคล้าย ส่ง25 ม.ค. 970
64 SP1204551 อริศา   สรณานุภาพ ส่งแล้ว 1120
63 SP1204548 นัยนา   ธรรมรัตานันท์ ส่ง24 ม.ค. 3260
62 SP1204017 ยิ่งลักษณ์   แสงเวหาสน์ ส่ง24 ม.ค. 1150
61 SP1203845 นารี   ธรรมมิญช ส่ง24 ม.ค. 1060
60 SP1203767 พวงผกา   กาบแก้ว รอชำระเงิน 1000
59 SP1203621 นงพงา   เรืองยศ รอชำระเงิน 1870
58 SP1203531 สรยา   จักเดชไชย ส่ง24 ม.ค. 1050
57 SP1203511 รชยา.   แซ่ตั้ง ส่ง24 ม.ค. 1520
56 SP1203413 สมาจิน   ภูริมธุสร รอชำระเงิน 1180
55 SP1203313 พัชรินทร์   สิทธิโชค รอชำระเงิน 980
54 SP1203283 เนาวรัตน์   จั่นเจริญ รอชำระเงิน 980
53 SP1203168 นภัทร ภัทรธนเศรษฐ์ รอชำระเงิน 1180
52 SP1203124 นายวัชรพงษ์   ศรีสวัสดิยาภรณ์ รอชำระเงิน 1660
51 SP1203094 พวงผกา   กาบแก้ว รอชำระเงิน 950
50 SP1203075 จิตราพร   ดำสอาด รอชำระเงิน 720
49 SP1202938 K.Phadcharin   N. ส่ง24 ม.ค. 1220
48 SP1202899 สุชาดา ดาวเรือง รอชำระเงิน 1000
47 SP1202939 โชติกา   พูลแก้ว ส่ง18 ม.ค. 1670
46 SP1202937 จ.ส.อ.หญิง วราพร   จรรยา ส่ง18 ม.ค. 1850
45 SP1167329 ดวงชีวัน   จันทราช ส่ง18 ม.ค. 980
44 SP1202544 บุญทิวา   โรจนพานิช รอชำระเงิน 1160
43 SP1202538 อรอนงค์   ดอกมะณี ชำระเงินแล้ว 860
42 SP1202329 พรรวินท์   อารยะนิมิตรสกุล ส่ง18 ม.ค. 1200
41 SP1202069 จุฑาทิพ   พินกลาง ส่ง18 ม.ค. 1120
40 SP1202056 เนาวรัตน์   อินวกูล รอชำระเงิน 1200
39 SP1201656 ชนากิตติ์   มีเงิน รอชำระเงิน 1170
38 SP1201465 ณัฐฌาภัส   นามวัฒ ส่ง18 ม.ค. 1800
37 SP1201296 พัชรินทร์   คงทวีทรัพย์ รอชำระเงิน 1660
36 SP1201192 วลัยลักษณ์   กันธิดา รอชำระเงิน 950
35 SP1201012 สิริพรรณ   สาหร่ายทองคำ ส่ง18 ม.ค. 1060
34 SP1200976 ดวงใจ   เชื้อใจ รอชำระเงิน 2130
33 SP1200944 อนงนาฎ   สุขโก รอชำระเงิน 1180
32 SP1200923 เกศกนก   ลิ่มหิรัณย์เวโรจน์ ส่ง11 ม.ค. 2390
31 SP1200873 สุประวีณ์   วัดศรีสวัสดิฺ์์ ส่ง11 ม.ค. 1120
30 SP1200604 วรัญฐ์ลักษณะ   เทพณรงค์ ส่ง11 ม.ค. 820
29 SP1200655 มารตี   ดาวกระจ่าง ส่ง11 ม.ค. 950
28 SP1200531 ปัญญพัฒน์   ยิบอินซอย ส่ง11 ม.ค. 1400
27 SP1200304 นางสาวโสภา   ยวงกระโทก ส่ง11 ม.ค. 1110
26 SP1200285 ศิริพร   หล่อยืนยง รอชำระเงิน 2270
25 SP1200204 นรินทร์   บุญเรือง รอชำระเงิน 1000
24 SP1199889 ศรินยา   สถาวรสมิต รอชำระเงิน 730
23 SP1199604 นางอัมพร   ทิศสุกใส รอชำระเงิน 720
22 SP1199294 นภัค   เจียมวงษ์ ส่ง11 ม.ค. 1380
21 SP1199055 รัชนีบูลย์   สุทธิกุล รอชำระเงิน 1030
20 SP1198995 กมลรัตน์   สาระติ ส่ง11 ม.ค. 2290
19 SP1198598 นิรชา   ยมรัตน์ รอชำระเงิน 940
18 SP1198341 ปพิชญา   ศรีคร้าม ส่ง11 ม.ค. 1870
17 SP1198063 เจนจิรา   ลีลา ส่ง5 ม.ค. 1050
16 SP1198058 วิภาดา   กุลธนาโชติวุฒิ ส่ง5 ม.ค. 1520
15 SP1197007 Thanakorn   Heetchuay ส่ง5 ม.ค. 1730
14 SP1196990 ณิชกานต์   ลีลาเวชบุตร ส่ง5 ม.ค. 1060
13 SP1196958 ชิติพัทธ์   กองสว่าง ส่ง5 ม.ค. 1900
12 SP1195219 เกษร   แก้วเนตร ส่ง5 ม.ค. 870
11 SP1195026 ชนิดา   นิ่มพิมล ส่ง24 ธ.ค. 1160
10 SP1195024 ปาริชาต   จงจิตรนันท์ ส่ง24 ธ.ค. 1370
9 SP1195022 ภาวรรณตี   วิพลชัย ส่ง24 ธ.ค. 1000
8 SP1194801 โชติกา   อรุณมหาศน์ ส่ง24 ธ.ค. 1200
7 SP1194783 พรรษมนต์   เลิศอัครพรชัย รอชำระเงิน 1090
6 SP1194687 ชลิดา   ชีพธำรง ส่ง24 ธ.ค. 1930
5 SP1194674 พรรษมนต์   เลิศอัรพรชัย รอชำระเงิน 1090
4 SP1194643 จันทร์ตราพร   ตันติพลาผล ส่ง24 ธ.ค. 2480
3 SP1194446 ศิริรัตน์   อัจฉริยะประสิทธิ์ รอชำระเงิน 870
2 SP1194201 คุณสุวรรณี   คล้ายวิเชียร รอชำระเงิน 3680
1 SP1193419 วราภรณ์   ทัพพังเทียม รอชำระเงิน 1260
0 SP1191674 ณัชชา   โชคสุขชลาลัย (ส่งต่อ อ้น) ส่ง24 ธ.ค. 870


 

 

 

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด

เว็บบอร์ดล่าสุด

  ชื่อหัวเรื่อง ผู้เขียน ดู / ตอบ ตอบล่าสุด
ปักหมด เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย บิ๊ก Shoessy
(เจ้าของร้าน)
199 / 0 2015-06-18 21:43:30
ปักหมด ประกาศจากร้านค้าเรื่อง : การสั่งซื้อสินค้า บิ๊ก Shoessy
(เจ้าของร้าน)
581 / 0 2015-01-12 19:25:52
ปักหมด ประกาศจากร้านค้าเรื่อง : การใช้เว็ปบอร์ดครับ บิ๊ก Shoessy
(เจ้าของร้าน)
294 / 0 2015-01-12 19:22:31
กระทู้ ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน เต็มเงินเข้าบัญชี มีพนักงานให้คำปรึกษาตลอด 24 ช.ม. เบียร์
58 / 1 2015-11-09 04:35:27
กระทู้ ป้ายเซฟตี้ นวล
101 / 0 2015-08-08 13:42:31
กระทู้ แจ้งโอนเงิน SP1075682 ภรภัทร์ ครุฑพงษ์
215 / 0 2015-01-29 17:26:29
กระทู้ โอนเงิน เเละเเจ้งชื่อที่อย่ไปเเล้วเเต่ยังไม่มีชื่อขึ้นบิร์ดค่ะ วันนา ฐานวิเศษ
213 / 0 2015-01-11 18:49:31
กระทู้ สอบถาม รหัสใบสั่งซื้อ : SP1062668 ืnan
(สมาชิก)
244 / 0 2015-01-06 14:27:46
กระทู้ สอบถาม ปรรฐมาศ์
271 / 0 2015-01-04 16:48:41
กระทู้ สอบถามสินค้า lot.48 ค่ะ วิภาวรรณ
299 / 0 2014-12-24 10:01:14
กระทู้ แจ้งโอนเงิน SP1058409 ณัฐวัฒน์ ผลพิสิษฐ์
258 / 0 2014-12-23 22:41:53
กระทู้ แจ้งโอนเงินค่ะ วิภาวี
210 / 0 2014-12-20 22:04:27
กระทู้ ยกเลิกใบสั่งซื้อ อังคณา นิติรักษ์
218 / 0 2014-12-15 12:30:42
<< แสดงเว็บบอร์ดทั้งหมด >>

 

รองเท้าส้นสูง รองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าบูท รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นราคาถูก
ร้านค้าออนไลน์ Copyright (c) 2009-2012 By Plazacool.com All Rights Reserved. Query time : 0.0333 sec